วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

"การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิต หรือนำเข้า เพื่อจำหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจากอย. เพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่แสดงฉลากถูกต้อง มีเลขสารบบอาหาร อ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์ จากฉลากที่ได้รับอนุญาต ไม่ควรเชื่อข้อมูลจากการโฆษณาของผู้จำหน่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก"

หากท่านเป็นผู้ที่กำลังตัดสินใจว่า จะใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลองพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ ประกอบการตัดสินใจ


1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำเป็นหรือไม่?
ถ้าหากในแต่ละวันเราได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ครบถ้วนเพียงพอ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากการรับประทานสารสกัดเข้มข้น อาจทำให้เราได้รับอันตรายจากผู้บริโภคสารนั้น ในปริมาณ มากเกินไปได้
2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์จริงหรือ?
การพิจารณาคำถามนี้ ควรยึดหลักที่ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิใช่ ยารักษาโรค คุณค่าผลิตภัณฑ์อาจไม่ชัดเจน ดังนั้น ผู้บริโภคต้องดูงานวิจัย และผลการศึกษาทดลองที่เชื่อถือ ได้หากไม่สามารถตัดสินใจตรงนี้ได้ สามารถสอบถามมายังสายด่วน อย. 1556 หรือสอบถามแพทย์ และเภสัชกรได้ บางครั้งการขายตรงทำให้ผู้บริโภค เข้าใจผิดว่า สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ ทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และเสียโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอด ภัยไหม?
แม้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่จะได้มาจากธรรมชาติ แต่อาจให้เกิดการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานได้ ซึ่งกรณีที่มีผลข้างคียง จะต้องมีคำเตือนระบุไว้ที่ฉลาก เช่น กรณีคำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดน้ำมันปลา คือ ห้ามใช้ในผู้แพ้ปลาทะเล หรือน้ำมันปลา และควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือแอสไพริน นอกจากนี้ อาจเกิดจากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เช่น การปนเปื้อนของโลหะหนัก
4.ราคาเหมาะสมหรือไม่?
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดอาจมีราคาแพง ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้องประเมินความจำเป็น ในการบริโภค โดยดูความเหมาะสม ประโยชน์ที่ได้รับ กับเงินที่ต้องเสียไป เพราะตามปกติ เราสามารถได้รับสารอาหารจากอาหารหลัก ที่รับประทานประจำวัน โดยรับประทานอาหารให้หลากหลายครบทุกหมู่ อย่างเช่นการรับประทานผักสด ผลไม้สด ก็จะได้คุณค่าที่มาพร้อมกับความอร่อย ในราคาที่ถูกกว่า เมื่อตัดสินใจว่า จะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่านต้องพิจารณาว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใด โดยมีหลักการเลือกดังนี้ ท่านรู้สึกว่าขาด และ/หรือต้องการสารอาหารตัวใดเพิ่มเติม เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันปลา สำหรับผู้ที่ต้องการกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมก้า 3 หรือต้องการเพิ่มใยอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มกากในระบบขับถ่าย แต่ไม่ทานผักหรือผลไม้ ท่านก็สามารถหา ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารเสริมได้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจากอย. เพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากถูกต้องมีเลขสารบบอาหาร อ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากฉลากที่ได้รับอนุญาต ไม่ควรเชื่อข้อมูลจากการโฆษณา ของผู้จำหน่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่านต้องศึกษาว่าโรคประจำตัวที่ท่านเป็นอยู่ เป็นข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
หรือต้องระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษหรือไม่ ผลข้างเคียงที่ระบุไว้ที่ฉลาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นๆ ท่านรับประทานได้หรือไม่ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องบริโภคในปริมาณที่กำหนดไว้ในฉลาก อย่าบริโภคให้มากกว่านั้น และจะต้องไม่ละเลยการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย ซึ่งถ้าหากมีโรคประจำตัวอื่นจะต้องไม่ลืมที่จะแจ้งให้แพทย์ทราบ ว่าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใดอยู่ เพื่อให้ได้รับการดูแลหรือรักษาโรคอย่างเหมาะสม และได้รับประโยชน์สูงสุด จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น
 ที่มา  :  http://www.siamturakij.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น