วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เคล็ดลับ..สู่ความสำเร็จ

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ผลที่ตามมามีได้ 2 อย่างด้วยกัน คือ ความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งคิดว่าใคร ๆ ก็ปรารถนาที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จด้วยกัน ทั้งนั้น แต่จะทำอย่างไรเราจึงจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้พ้น

ประการแรก
หากคุณกำลังล้มเหลวอยู่ ให้คุณลองประเมินดูว่า อะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุ แห่งความล้มเหลวของคุณ แล้วพยายามแก้ไขที่สาเหตุนั้น เช่น หากล้มเหลว เพราะคุณมีความสามารถไม่พอ คุณก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น ถ้าคิดว่าเป็นเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจ ทำไปเล่น ๆ ไม่ได้พยายามเท่าที่ควร คราวหน้า คุณก็ต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม

ประการต่อมา
นอกจากคุณต้องประเมินตัวเองตามความเป็นจริงแล้ว คุณต้องตั้งเป้าหมายของคุณ ให้อยู่บนความเป็นจริงที่คุณจะประสบผลสำเร็จได้ด้วย ถ้าคุณตั้งเป้าหมายสูงมากเกินไป โอกาสล้มเหลวก็มี แต่ถ้าตั้งเป้าหมายต่ำไป แม้จะสำเร็จได้โดยง่าย แต่ก็ไม่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณเท่าที่ควร และคุณก็อาจจะไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ หรือไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่ด้วย เพราะฉะนั้น เป้าหมายของคุณจึงควรมีความยากพอสมควร ท้าทายความสามารถ ทำให้คุณต้องออกแรงพยายามบ้างจึงจะดีที่สุด

ประการที่สาม
อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ทำให้คุณหวาดกลัวเข็ดขยาด ไม่กล้าที่จะต่อสู้ต่อไปอีก ขอให้คิดว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ทำให้คุณได้พิจารณาตัวเอง เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และถ้าดูตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว จะพบว่า พวกเค้าเหล่านั้น ล้วนผ่านความล้มเหลวกันมาแล้วทั้งสิ้น สุดแต่ว่าใครจะมากกว่าน้อยกว่ากันเท่านั้นเอง ดังนั้น ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณก็ต้องพยายามต่อไป

ประการที่สี่
คุณต้องเข้มแข็ง อย่าไปใส่ใจกับปากคนหรือความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไป คุณจะทำอะไรที่คุณคิดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และผู้อื่น คุณก็จงมุมานะ ทำให้สำเร็จ

ประการสุดท้าย
คุณอย่าหมกมุ่นกับความล้มเหลวให้มากเกินไป จะเสียใจผิดหวัง อับอายแค่ไหนก็ปล่อยให้ผ่านไป บอกกับตัวเองให้ขึ้นใจว่า การล้มเหลวครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า เราจะล้มเหลวตลอดไป การล้มเหลวเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น จะได้ไม่ทำผิดพลาดอีก ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ท้าทาย เราจะต้องเอาชนะให้จงได้ นักสู้ผู้ชนะทั้งหลาย มักจะมีความคิดว่า ทำอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จได้ ในขณะที่คนใจไม่สู้ ใจเสาะ มักจะคอยคิดเพียงว่า ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้พ้นเท่า

ที่มา: http://www.healthcorners.com/new_viewboard.php?board_name=lady&q_id=1296

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น